Важлива інформація

З 1997 року в Україні, відповідно до Указу Президента від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», діють регіональні програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі під назвою «Власний дім». За цими програмами певним категоріям громадян надаються державні пільгові довгострокові кредити для будівництва та придбання житла.

Програма «Власний дім» – це інструмент для розв'язання нагальних проблем у соціальній сфері села: сприяння закріпленню кадрів на селі, зниження темпів міграції сільського населення, стабілізація демографічної ситуації в сільській місцевості, створення нових робочих місць.

З 2016 року скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи за умови проживання в сільській місцевості або переселення туди для постійного проживання.

Про умови участі в програмі розповіли юристи.

Хто може отримати пільговий кредит

Відповідно до програми «Власний дім» позичальниками пільгових кредитів можуть бути громадяни України, які:

 • постійно проживають у сільській місцевості або переселилися туди для постійного проживання і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах , в установах і організаціях переробних і обслуговувальних галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району;
 • перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб.

У першочерговому порядку кредит надається:

 • внутрішньо переміщеним особам;
 • індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва;
 • молодим фахівцям.

Умови надання пільгового кредиту

Для отримання пільгового довгострокового кредиту потрібно:

 • постійно проживати в сільській місцевості;
 • працювати в сільській місцевості (зокрема в особистому селянському господарстві);
 • підтвердити свою платоздатність;
 • забезпечити виконання зобов'язань з повернення кредиту.

Розмір пільгового кредиту

Розмір кредиту визначається з урахуванням рівня платоздатності позичальника та не може перевищувати таких граничних розмірів:

 • 300 тис. грн – для будівництва нового житлового будинку;
 • 150 тис. грн – для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла;
 • 200 тис. грн – для придбання житла;
 • 50 тис. грн – для будівництва інженерних мереж і під'єднання їх до наявних комунікацій.

Термін кредиту

Пільговий кредит надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям (де вік подружжя не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років.

Відсоткова ставка

Плата за користування пільговим кредитом становить три відсотки річних.

Позичальник, який має троє та більше дітей (зокрема усиновлених та/або таких, які перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом.

Куди звертатися для отримання пільгового кредиту

Внутрішньо переміщені особи, які бажають взяти участь в програмі «Власний дім», мають звертатися в обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва в тій області, де вони фактично проживають і зареєстровані як переселенці. Контактну інформацію Фонду можна дізнатися у відповідній обласній державній адміністрації.

Обласні фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – це спеціалізовані некомерційні кредитно-фінансові організації, створені відповідними обласними державними адміністраціями для реалізації в межах області регіональної програми «Власний дім».

Порядок оформлення і видавання пільгового кредиту

Особа, яка бажає отримати пільговий кредит, звертається в обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва в своїй області із заявою та пакетом потрібних документів, що підтверджують право особи на отримання кредиту, а також її платоздатність.

Виконавчий орган Фонду розглядає документи й ухвалює рішення про надання або про відмову в наданні пільгового кредиту, а також про суму кредиту.

Позитивне рішення виконавчого органу Фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитного договору.

Потрібні документи

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 5.10.1998 № 1597 для підтвердження права на отримання кредиту та визначення його суми особа подає Фонду:

1) заяву на ім'я керівника виконавчого органу Фонду про надання кредиту;

2) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

3) паспорт громадянина України;

4) довідку про склад сім'ї;

5) документи, потрібні для визначення рівня платоздатності позичальника (довідка про доходи позичальника та членів його сім'ї, отримані за попередні шість (дванадцять) місяців, і/або довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого селянського господарства);

6) довідку, видану органом, що проводить державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або брак) приватного житла;

7) копію документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

8) проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити до суми кредиту (крім випадків придбання житла);

9) довідку органу місцевого самоврядування про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації або про ведення особистого селянського господарства;

10) заяву власника житла або об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);

11) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Умови погашення кредиту

Погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом починається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, зазначеного в кредитному договорі.

Погашення кредиту та внесення плати за користування кредитом може проводитися коштами та/або частково або повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитним договором, рівними частинами щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року.

Внутрішньо переміщеним особам на час проведення воєнної операції пеня за протермінування платежу за кредитним договором не нараховується.

Фінансування програми «Власний дім»

Фінансування програми «Власний дім» відбувається за рахунок Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів (переважно за рахунок коштів повернення раніше виданих пільгових кредитів).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» є Мінрегіон, а одержувачами бюджетних коштів – місцеві фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Кредитування за програмою відбувається в межах наявних кредитних ресурсів фондів. Про наявність таких ресурсів потрібно дізнаватися в конкретному обласному Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва, оскільки ситуація в одній із областей може істотно відрізнятися від інших регіонів.


Головний сервісний центр МВС України здійснює надання платних і безоплатних послуг, віднесених до компетенції Міністерства внутрішніх справ України, а також бере безпосередню участь у реалізації державної політики в сфері надання адміністративних послуг.

У межах своїх повноважень Головний сервісний центр МВС України здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та профільними закладами іноземних держав з питань, що належать до компетенції системи сервісних центрів МВС, а також вивчення, узагальнення та поширення в Україні передового досвіду в зазначеній сфері.

Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС – видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами та отримати довідку про несудимість. Повний перелік послуг: http://lug.hsc.gov.ua/poslugi/

Наразі в Україні функціонує 150 сервісних центрів.

З метою виконання покладених на нього завдань та функцій Головний сервісний центр МВС України взаємодіє з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади, установами, організаціями, до компетенції яких належать питання, пов’язані з роботою системи сервісних центрів МВС.

Головний сервісний центр МВС України створений 7 листопада 2015 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ». Він є міжрегіональним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України, який

Головний сервісний центр МВС України очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється Міністром внутрішніх справ України.

Система сервісних центрів МВС включає Головний сервісний центр, регіональні сервісні центри областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва і Севастополя, а також територіальні сервісні центри МВС, які на правах відділів входять до складу відповідних регіональних сервісних центрів.

Телефон для отримання інформації: 050 180 29 44

Логін: *

Пароль: *